ORDINACIJA ZA SPORTSKU MEDICINU

Pregled sportista za takmicenja, lecenje svih vrsta povreda, orijentacija prilikom izbora takmicarskog i rekreativnog sporta, sportska masaza.

Pregledi se mogu obavljati po potrebi i na terenu: kod pacijenta u domu za stara lica, hospitalnim ustanovama.

ZAKAZIVANJE