ORDINACIJA ZA SPORTSKU MEDICINU

Pregled sportista za takmičenja, lečenje svih vrsta povreda, orijentacija prilikom izbora takmičarskog i rekreativnog sporta.

Pregledi se mogu i obavljati po potrebi : na treningu, kod pacijenta u domu za stara lica, hospitalnim ustanovama.

ZAKAZIVANJE