ORDINACIJA MEDICINE RADA

Lekarska uverenja za zaposlenje, školovanje i dalje usavršavanje, učlanjenje u advokatsku komoru i dobijanje kredita, procena radne sposobnosti , invalidnosti i telesnog oštećenja, obrada za invalidsku komisiju
ZAKAZIVANJE