ORDINACIJA ZA AKUPUNKTURU KOMPLEMENTARNE METODE ALTERATIVNE
I TRADICIONALNE MEDICINE

Dijagnostika i lečenje akupunkturom:

Poremećaja imunog, respitatornog, lokomotornog, endokrinog, gastrointestinalnog, genitourinarnog sistema, poremećaji ishrane, sindrom hroničnog umora dostizanjem balansa u našem organizmu.

Priprema za vantelesnu oplodnju sa uspešnim iskustvom od 30 godina, primenom akupunkture i ostalih metoda postiže se veći procenat uspešnosti kod vantelesne oplodnje i lečenja raznih oblika steriliteta.
Duhovno-energetske metode: TFT, EFT, Rekonekcija, Tesla Metamorfoza, Tehnologija nove svesti.
ZAKAZIVANJE